Γ' Λυκείου

Θετικών Επιστημών

Έκθεση - Λογοτεxνία

3 Ώρες

Φυσική

6 Ώρες

Χημεία

3 Ώρες

Μαθηματικά

6 Ώρες

Επιστημών Υγείας

Έκθεση - Λογοτεxνία

3 Ώρες

Φυσική

6 Ώρες

Χημεία

3 Ώρες

Βιολογία

3 Ώρες

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Έκθεση - Λογοτεxνία

3 Ώρες

Αρχαία

6 Ώρες

Ιστορία

3 Ώρες

Κοινωνιολογία

3 Ώρες

Οικονομικών Σπουδών

Έκθεση - Λογοτεxνία

3 Ώρες

Μαθηματικά

6 Ώρες

ΑΟΘ

3 Ώρες

ΑΕΠΠ

3 Ώρες