Β' Λυκείου

Θετικών Επιστημών

Έκθεση - Λογοτεxνία

3 Ώρες

Άλγεβρα

2 Ώρες

Μαθηματικά Κατ.

1,5 Ώρα

Μαθηματικά Προετ.

1,5 Ώρα

Φυσική Κατ.

1,5 Ώρα

Φυσική Προετ.

1,5 Ώρα

Φυσική Γεν.

1,5 Ώρα

Χημεία Β', Γ'

1,5 Ώρα

Επιστημών Υγείας

Έκθεση - Λογοτεxνία

3 Ώρες

Άλγεβρα

2 Ώρες

Μαθηματικά Κατ.

1,5 Ώρα

Φυσική Κατ.

1,5 Ώρα

Φυσική Προετ.

1,5 Ώρα

Φυσική Γεν.

1,5 Ώρα

Βιολογία

1,5 Ώρα

Χημεία Β', Γ'

1,5 Ώρα

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Έκθεση - Λογοτεxνία

3 Ώρες

Αρχαία

3 Ώρες

Αρχαία Προετ.

3 Ώρες

Ιστορία Προετ.

1 Ώρα

Κοινωνιολογία Προετ.

1 Ώρα

Οικονομικών Σπουδών

Έκθεση - Λογοτεxνία

3 Ώρες

Άλγεβρα

2 Ώρες

Μαθηματικά Κατ.

1,5 Ώρα

Μαθηματικά Προετ.

1,5 Ώρα

ΑΟΘ

1 Ώρα

ΑΕΠΠ

1 Ώρα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Για τους μαθητές του Λυκείου λειτουργούν τμήματα για όλες τις τάξεις και κατευθύνσεις. Καθώς η επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανόηση των μαθημάτων στην Α’ και Β’ Λυκείου, στο φροντιστήριο Πολύπτυχο μαζί με την έναρξη των μαθημάτων που αφορούν την κάθε τάξη ξεκινούν και τα μαθήματα εμβάθυνσης και προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Οι μαθητές της Β’ τάξης του λυκείου παρακολουθούν τα μαθήματα εμβάθυνσης που αφορούν την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει και τα μαθήματα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις τα οποία βασίζονται στην ύλη της Γ’ Λυκείου.