Α’ Λυκείου

Α' Λυκείου

Τμήμα Γενικής Προετοιμασίας

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση – Λογοτεχνία2
Άλγεβρα2
Γεωμετρία1
Φυσική2
Χημεία1
Αρχαία2
Σύνολο10