Β’ Γυμνασίου

Β' Γυμνασίου

Μελέτη Ώρες
Θεωρητικά6,5
Θετικά6,5
Σύνολο13