Α’ Γυμνασίου

Α' Γυμνασίου

Μελέτη Ώρες
Θεωρητικά5
Θετικά5
Σύνολο10