Γ’ Λυκείου

Γ' Λυκείου

Θετικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση – Λογοτεχνία3
Φυσική6
Χημεία3
Μαθηματικά6
Σύνολο18

Επιστημών Υγείας

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση – Λογοτεχνία3
Φυσική6
Χημεία3
Βιολογία3
Σύνολο15

Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση – Λογοτεχνία3
Αρχαία6
Ιστορία3
Κοινωνιολογία3
Σύνολο15

Οικονομικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση – Λογοτεχνία3
Μαθηματικά6
ΑΟΘ3
ΑΕΠΠ3
Σύνολο15