Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Γυμνασίου

Καθημερινή ΜελέτηΏρες
Θεωρητικά Μαθήματα5
Θετικά Μαθήματα5
Σύνολο ωρών καθημερινής μελέτης10

 

ΜάθημαΏρες
Αρχαία1
Γλώσσα1
Μαθηματικά1
Φυσική1
Σύνολο ωρών μαθημάτων4TestΏρες
Ένα μάθημα ανά εβδομάδα1Σύνολο Ωρών15

Μελέτη


Με την καθημερινή μελέτη στο φροντιστήριο Πολύπτυχο οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τα μαθήματα της επόμενης μέρας στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, με τη βοήθεια των καθηγητών τους, οι μαθητές μας ολοκληρώνουν τις σχολικές τους υποχρεώσεις και λύνουν τις απορίες τους.

Η καθημερινή μελέτη πέρα από το να βοηθά τους μαθητές να πηγαίνουν στο σχολείο προετοιμασμένοι σε όλα τα μαθήματα, τους εξοικειώνει με την καθημερινή ενασχόληση με το διάβασμα,  τους μαθαίνει πως να διαβάζουν, τους βοηθά στον προγραμματισμό της δουλειάς τους.

 

Μαθήματα


Οι μαθητές μας εκτός από την καθημερινή μελέτη παρακολουθούν κάθε βδομάδα τη διδασκαλία των μαθημάτων Αρχαία, Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική. Σκοπός  μας είναι να διδαχθούν οι μαθητές μας με τον πληρέστερο τρόπο τα βασικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν τη βάση των μαθημάτων αυξημένης δυσκολίας  τόσο στην Α' τάξη του Λυκείου όσο και μετέπειτα στα μαθήματα των κατευθύνσεων.

Η ολοκληρωμένη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, καθώς αφενός διευκρινίζονται όλες οι λεπτομέρειες του κάθε μαθήματος και αφετέρου μέσω της εμβάθυνσης στη διδακτέα ύλη και αντιμετώπισης πιο απαιτητικών θεμάτων, επιτρέπει στους μαθητές να  εισαχθούν στο Λύκειο έχοντας αποκτήσει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα.

 

Test


Οι μαθητές μας κάθε εβδομάδα εξετάζονται μέσω ενός μονόωρου test σε ένα από τα τέσσερα μαθήματα που διδάσκονται εβδομαδιαία με σκοπό τόσο την διαπίστωση τυχόν δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και την άμεση αντιμετώπιση τους όσο και να  εξοικειωθούν  με τη διαδικασία τη γραπτής εξέτασης, η οποία αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του νέου νόμου για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Template Design © Poluptuxo. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

X