Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Γυμνασίου

Καθημερινή ΜελέτηΏρες
Θεωρητικά Μαθήματα5
Θετικά Μαθήματα5
Σύνολο ωρών καθημερινής μελέτης10

 

ΜάθημαΏρες
Αρχαία1
Μαθηματικά1
Σύνολο ωρών μαθημάτων2


TestΏρες
Ένα μάθημα ανά εβδομάδα1


Ενισχυτική ΜελέτηΏρες
Μαθήματα ειδικού ενδιαφέροντος εκάστοτε εβδομάδας2


Σύνολο Ωρών15

Μελέτη


Με την καθημερινή μελέτη στο φροντιστήριο Πολύπτυχο οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τα μαθήματα της επόμενης μέρας στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, με τη βοήθεια των καθηγητών τους, οι μαθητές μας ολοκληρώνουν τις σχολικές τους υποχρεώσεις και λύνουν τις απορίες τους.

Η καθημερινή μελέτη πέρα από το να βοηθά τους μαθητές να πηγαίνουν στο σχολείο προετοιμασμένοι σε όλα τα μαθήματα, τους εξοικειώνει με την καθημερινή ενασχόληση με το διάβασμα,  τους μαθαίνει πως να διαβάζουν, τους βοηθά στον προγραμματισμό της δουλειάς τους.

 

Μαθήματα


Οι μαθητές μας εκτός από την καθημερινή μελέτη παρακολουθούν κάθε βδομάδα τη διδασκαλία των μαθημάτων Αρχαία, Μαθηματικά. Σκοπός  μας είναι να διδαχθούν οι μαθητές μας με τον πληρέστερο τρόπο τα δύο βασικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν τη βάση των μαθημάτων στην κατεύθυνση  ανθρωπιστικών σπουδών και στις κατευθύνσεις θετικών επιστημών αντίστοιχα.

Η ολοκληρωμένη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, καθώς αφενός διευκρινίζονται όλες οι λεπτομέρειες του κάθε μαθήματος και αφετέρου μέσω της εμβάθυνσης στη διδακτέα ύλη και αντιμετώπισης πιο απαιτητικών θεμάτων, επιτρέπει στους μαθητές να  εισαχθούν ομαλά στην Γ' Γυμνασίου έχοντας αποκτήσει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα.

 

Test


Οι μαθητές μας κάθε εβδομάδα εξετάζονται μέσω ενός μονόωρου test σε ένα από τα τέσσερα μαθήματα που διδάσκονται εβδομαδιαία με σκοπό τόσο την διαπίστωση τυχόν δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και την άμεση αντιμετώπιση τους όσο και να  εξοικειωθούν  με τη διαδικασία τη γραπτής εξέτασης, η οποία αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του νέου νόμου για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου.

 

Ενισχυτική Μελέτη


Κάθε εβδομάδα προβλέπονται δυο ώρες προσωπικής μελέτης στο φροντιστήριο με την καθοδήγηση των καθηγητών μας.  Οι επιπλέον αυτές ώρες μπορούν να αξιοποιηθούν είτε ως ώρες επανάληψης ώστε ο μαθητής να προετοιμαστεί πληρέστερα σε περίπτωση προγραμματισμένου test ή διαγωνίσματος στο σχολείο του είτε για να αντιμετωπιστούν τυχόν αδυναμίες που έχουν προκύψει από την ύλη των μαθημάτων που έχει διδαχθεί την εκάστοτε εβδομάδα.

Template Design © Poluptuxo. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

X