Προγράμματα Σπουδών

Στο φροντιστήριο Πολύπτυχο τα  προγράμματα σπουδών όλων των τάξεων έχουν  σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών μας.  Θεωρούμε αναγκαίο από τις πρώτες κιόλας τάξεις του Γυμνασίου μέχρι και την Γ’ Λυκείου πως για να μπορέσει ο μαθητής να αντεπεξέλθει στη συνθετότητα και τον όγκο της ύλης που πραγματεύεται κάθε ξεχωριστό μάθημα πρέπει να παρέχεται εκείνος ο αναγκαίος χρόνος παράδοσης που θα του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εξέλιξη της ύλης χωρίς να τον  εκβιάζει χρονικά. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να παρέχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα επαναλήψεων ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να επαναφέρουν στο μυαλό τους όλη τη διδακτέα ύλη και προφανώς ο χρόνος επαναλήψεων δεν μπορεί και δεν  πρέπει να είναι πλασματικός,  δεν πρέπει δηλαδή  να αποτελεί στην πραγματικότητα χρόνο παράδοσης ύλης που δε διδάχθηκε στην ολότητα της κατά τη διδακτική περίοδο.

Template Design © Poluptuxo. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

X