Θερινά Τμήματα 2020 Γ’ Λυκείου

Θερινά Τμήματα Γ' Λυκείου

Προετοιμασία των νέων υποψηφίων  στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2021 για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Έναρξη μαθημάτων την 1η Ιουνίου

Η συνολική διάρκεια των μαθημάτων στα θερινά τμήματα για τους μαθητές της νέας Γ' Λυκείου είναι δύο (2) μήνες και χωρίζεται σε δύο περιόδους : 1η Ιουνίου έως 17η Ιουλίου και από 24η  έως 28η Αυγούστου.

 

 

Template Design © Poluptuxo. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

X