Θερινά τμήματα 2020 Β’ Λυκείου

  Θερινά Τμήματα για τη νέα Β' Λυκείου


Τα θερινά τμήματα στο Φροντιστήριο Πολύπτυχο για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην τάξη της Β' Λυκείου για τη νέα σχολική χρονιά 2020 - 2021 χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις, την κατεύθυνση  Θετικών Επιστημών και την κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Στο Ενιαίο Λύκειο οι μαθητές  της Β' Λυκείου  παρακολουθούν υποχρεωτικά τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και καλούνται να επιλέξουν μια εκ των δύο Κατευθύνσεων: Κατεύθυνση Θετικών Επιστημών ή Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ο βαθμός  προαγωγής στην Γ' Λυκείου  προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων και των τελικών εξετάσεων τόσο τα μαθήματα της Κατεύθυνσης όσο και από μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Αντίστοιχα, στα θερινά τμήματα στο Φροντιστήριο Πολύπτυχο και για τις  δύο κατευθύνσεις διδάσκονται τα κοινά μαθήματα κορμού με στόχο  οι μαθητές μας να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την εισαγωγή τους στη Β' Λυκείου και τα μαθήματα εμβάθυνσης με στόχο  να αποκτήσουν στέρεες και σε βάθος γνώσεις στα μαθήματα που αντιστοιχούν στη Κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν μιας και η διδακτέα ύλη τους αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση τόσο στη Β' όσο και στη Γ' Λυκείου.

 

 

Έναρξη μαθημάτων στις 15 Ιουνίου


1ος κύκλος 15/6 έως 10/7

Τα θερινά μαθήματα διαιρούνται σε δύο αυτοτελείς κύκλους, ο πρώτος αφορά τη συστηματική επανάληψη πάνω στη διδακτέα ύλη της Α' Λυκείου, εμβάθυνση των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι μαθητές και αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών που έχουν ανακύψει. 

2ος κύκλος 11/7 έως 17/7 και 24/8 έως 28/8

Στο δεύτερο κύκλο των θερινών τμημάτων οι μαθητές θα εξεταστούν γραπτά στα μαθήματα που διδάσκονται και θα έρθουν σε  επαφή με την ύλη της Β' Λυκείου.

  
 

Τα θερινά τμήματα στο Φροντιστήριο Πολύπτυχο για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην τάξη της Β' Λυκείου για τη νέα σχολική χρονιά 2020 - 2021 χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις, την κατεύθυνση  Θετικών Επιστημών και την κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Επιστημών. Στο Ενιαίο Λύκειο οι μαθητές  της Β' Λυκείου  παρακολουθούν υποχρεωτικά τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και καλούνται να επιλέξουν μια εκ των δύο Κατευθύνσεων: Κατεύθυνση Θετικών Επιστημών ή Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ο βαθμός  προαγωγής στην Γ' Λυκείου  προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων και των τελικών εξετάσεων τόσο τα μαθήματα της Κατεύθυνσης όσο και από μαθήματα Γενικής Παιδείας. Αντίστοιχα, στα θερινά τμήματα στο Φροντιστήριο Πολύπτυχο και για τις  δύο κατευθύνσεις διδάσκονται τα κοινά μαθήματα κορμού με στόχο  οι μαθητές μας να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την εισαγωγή τους στη Β' Λυκείου και τα μαθήματα εμβάθυνσης με στόχο  να αποκτήσουν στέρεες και σε βάθος γνώσεις στα μαθήματα που αντιστοιχούν στη Κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν μιας και η διδακτέα ύλη τους αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση τόσο στη Β' όσο και στη Γ' Λυκείου. [/one_third]

Template Design © Poluptuxo. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

X