Β’ Λυκείου

Θετικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση – Λογοτεχνία3
Άλγεβρα2
Μαθηματικά Κατ.1,5
Μαθηματικά Προετ.1,5
Φυσική Κατ.1,5
Φυσική Προετ.1,5
Φυσική Γενική1,5
Χημεία Β’, Γ’1,5
Σύνολο14

Επιστημών Υγείας

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση – Λογοτεχνία3
Άλγεβρα2
Μαθηματικά Κατ.1,5
Φυσική Κατ.1,5
Φυσική Γενική1,5
Φυσική Προετ.1,5
Βιολογία1,5
Χημεία Β’, Γ’1,5
Σύνολο14

Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση – Λογοτεχνία3
Αρχαία3
Αρχαία Προετ.3
Ιστορία Προετ.1
Κοινωνιολογία Προετ.1
Σύνολο11

Οικονομικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση – Λογοτεχνία3
Άλγεβρα2
Μαθηματικά Κατ.1,5
Μαθηματικά Προετ.1,5
ΑΟΘ1
ΑΕΠΠ1
Σύνολο10

Template Design © Poluptuxo. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

X