Αρωγός στην προσπάθεια του μαθητή

Θερινά Μαθήματα

Εγγραφές 2021

Οι εγγραφές για τα μαθήματα των θερινών τμημάτων έχουν ξεκινήσει. Λειτουργούν τμήματα για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Τα μαθήματα για όλες τις τάξεις ξεκινούν 14 Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του φροντιστηρίου στο τηλέφωνο 210-8848188 καθημερινά από τις 13:00 έως τις 21:00.

Προγράμματα Θερινών Τμημάτων

Περισσότερες Πληροφορίες

Φροντιστήριο Πολύπτυχο

Οδηγός Επιτυχίας

Το Φροντιστήριο Πολύπτυχο αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο εκπαίδευσης, ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των μαθητών του γυμνασίου και του λυκείου. Στο φροντιστήριο μας πρωταρχικός στόχος είναι η ολόπλευρη κι εις βάθος εκμάθηση των επιστημονικών αντικειμένων που αφορούν τα σχολικά μαθήματα.
Είμαστε σίγουροι δε ότι μόνο αυτή η αντιμετώπιση της διδακτέας ύλης μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να αγαπήσουν πραγματικά τα μαθήματα τους και να τα φέρει σε θέση ικανή να διαβούν το κατώφλι του Πανεπιστημίου.